Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 400.212, 400.215
dedesioannis@yahoo.com